Ζήσης Μπουκουβάλας M.D. Ph.D ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣ. «METROPOLITAN»

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΤΥΠΟΣ – WEB

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται το αρθρογραφικό υλικό του Dr Ζήση Μπουκουβάλα που περιλαμβάνει Επιστημονικές Μελέτες για την Πλαστική Χειρουργική, Αρθρογραφία στον Τύπο και στο Web σχετικά με τις εξελίξεις και τις τάσεις της Πλαστικής Χειρουργικής και γενικότερα της παγκόσμιας επιστημονική ιατρικής αισθητικής.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1. Extensor Digitorum Brevis Island Muscle Flap to Cover an Exposed Ankle Joint in a Child.
S. Varma F.R.C.S., Zisis Boukouvalas M.D., J.D. Angelo M.D. Acts of 38th Congress of the Italian National Society Of Reconstructive and Aesthetic Plastic Surgery 1990.

2. Tissue Reconstruction with non – penetrating Arcuate – Legged Clip, Potential Endoscopic Applications.
Kirsch WM, MD, Y.H.Zhu MD, Z. Boukouvalas M.D., Gaskill D. Journal of Reproductive Medicine 1992.

3. Color Atlas of Microsurgery
Sun Lee, MD: Ishiyaku EuroAmerica, INC., 1993
Library of Conpress Cataloge Number 92-56746, St. Louis, Missouri
Kirsch WM, MD, Y.H. Zhu MD, Z Boukouvalas MD., R.A. Hardestry MD.
Κεφ 9: Instrumentation for Tissue Reconstruction with Nonpenetrating Clips
Κεφ 10: Microvascular Anastomoses: Surgical Technique
Κεφ 11: Morphologic Events During Healing of Microvascular Anastomoses
Κεφ 12: The Nonpenetrating Arcuate – Legged Clip: Clinical Applications

4. Συγκριτική μελέτη του συστήματος PRECISE ως προς την απλή συρραφή των αγγείων σε τελικό – τελικές αναστομώσεις στη Μικροχειρουργική.
Σ. Ιορδανίδης, Ζήσης Μπουκουβάλας, Ε. Δερμίρη, Κ. Μαντινάος,
Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.Ε.Α.Χ. Αθήνα 1993

5. Η τοπική ριζική απονευρεκτομή στη θεραπεία της νόσου του Dupuytren.
Σ. Ιορδανίδης, Ζήσης Μπουκουβάλας, Ε. Δερμίρη, Κ. Μαντινάος,
Ανακοίνωση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.Ε.Α.Χ. Αθήνα 1993

6. Power – Assisted Liposuction: No Struggle Just Art.
Boukouvalas Z. 19th Congress of the International Society of Aesthetic Plastic Surgery, February 10-13 of 2008, Melbourne, Australia.

7. Basic Access Ant – Gravity Purse String Suturing – Lift (BAAPS – Lift):
A Modification of the MACS Lift.

Boukouvalas Z. 19th Congress of the International Society of Aesthetic Plastic Surgery, February 10-13 of 2008, Melbourne, Australia.