ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΒΛΕΦΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΙΠΟΥΣ ΜΕ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΙΠΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΙΠΟΥΣ ΜΕ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΙΠΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΩΓΩΝΟΣ

FACE LIFTING

FACE LIFTING

FACE LIFTING

FACE LIFTING

FACE LIFTING

LIFTING ΜΕΤΩΠΟΥ

LIFTING ΜΕΤΩΠΟΥ

ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ