14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής

Οι 2 πιο δημοφιλείς επεμβάσεις μου τις οποίες έχω εξελίξει τα τελευταία χρόνια θα παρουσιαστούν στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 19-22 Οκτωβρίου του 2022.

Οι τίτλοι των εργασιών που θα παρουσιαστούν είναι:

  • Η Παλλόμενη 3D/4D Λιποπλαστική
  • Η Υποπεριτοναική (Subfascial) τεχνική στην Αυξητική, Περιθηλαία και Κάθετη Μαστοπλαστική